FAQ items aan het laden...
Liturgisch lied2021-03-23T11:44:34+00:00

Liturgisch lied – december 2021

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘LIED AAN HET LICHT’

Tekst: Huub Oosterhuis  Muziek: Antoine Oomen

Licht dat ons aanstoot in de morgen

Voortijdig licht waarin wij staan.

Koud, één voor één en ongeborgen,

Licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

Zo zwaar en droevig als wij zijn

Niet uit elkaars genade vallen

En doelloos en onvindbaar zijn.

Licht van mijn stad de stedehouder,

Aanhoudend licht

Liturgisch lied – november 2021

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

ZOALS EEN HERT – BEURTZANG UIT PSALM 42

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers

refrein: Zoals een hert reikhalst naar levend water,

dorst ik naar God, de levende God.

  1. Ik ben zielsbedroefd, ik denk aan U.

Al uw brandingen beuken mij, golven slaan over mij heen.

  1. Levende God, mijn rots, hebt Gij mij vergeten,

waarom loop ik er haveloos

Liturgisch lied – oktober 2021

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘GEZEGEND DE ONZIENLIJKE’

Tekst: Huub Oosterhuis  Muziek: Bernard Huijbers

Gezegend de onzienlijke

Gezegend de verborgene

Gezegend de levende

Dag liefde die dorstig maakt

Licht dat ziende maakt.

Gezegend mensen die goed zijn

De hand die niet slaat

De mond die niet verraadt

De vriend die zijn vriend niet verloochent.

Gezegend zij de vrouw voor de man

En de man voor de vrouw

En oud voor jong en sterk

Liturgisch lied – september 2021

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘ONZE HULP IN DE NAAM – Psalm 121:2’

Tekst: Huub Oosterhuis Muziek: Tom Löwenthal

Onze hulp in de naam

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die trouw blijft tot in lengte van dagen.

Die sprak ‘er zij licht’,

die zag dat het goed was

die nooit laat varen het werk van zijn handen.

‘Onze hulp is in de naam van de Heer’. Dat

Liturgisch lied – augustus 2021

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘BLIJF NIET STAREN’

Tekst: Huub Oosterhuis Muziek: Bernard Huijbers

Blijf niet staren op wat vroeger was.

Sta niet stil in het verleden.

Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen.

Het is al begonnen, merk je het niet?

Het lied Blijf niet staren is genomen uit Jesaia 43:18 en 19. Jesaia trad als profeet op tussen 750 en 700 v. Chr. Dat

Liturgisch lied – juli 2021

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘DAT WIJ VOLSTROMEN’

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers

Dat wij volstromen

met levensadem
en schreeuwen
eindelijk geboren.

Dat wij volstromen
met levensadem
en lachen
eindelijk geboren.

Dat wij volstromen
met levensadem
en weten
eindelijk geboren.

Drie coupletten, ja alweer drie. En ze zijn vrijwel hetzelfde. Eén woord verandert. Dat gebeurt steeds in de derde regel. ‘Schreeuwen’, ‘lachen’, ‘weten’. Daarmee is het thema van de afzonderlijke coupletten weergegeven. Het

Liturgisch lied – juni 2021

Tour de Chant – een lied onder de loep

Gerard Swüste

HOE VER TE GAAN?

tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn?
Nooit meer gebaande.
Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee, drieduizend.

Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar.
Kreupelen, blinden.
Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft.

De zon zal hen niet steken overdag.
Bij nacht de maan niet.
Zij stoten zich aan stenen.

Liturgisch lied – mei 2021

Tour de Chant – een lied onder de loep

Gerard Swüste

HERSCHEP ONS HART

tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal

Herschep ons hart, heradem ons verstand,
Dat wij elkaar behoeden en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente.
Wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg U niet,
Verberg U niet.

Een korte tekst. Een openingslied, een openingsgebed. In sommige uitgaven wordt verwezen naar een tekst uit

Liturgisch lied – april 2021

Tour de Chant – een lied onder de loep

Gerard Swüste

HET LIED ‘VRIENDELIJK LICHT’

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij

Liturgisch lied – maart 2021

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.

Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden, hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Een, brood om te weten
dat

Liturgisch lied – februari 2021

Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven,
Sprekend nabij, de stilte verwacht U,
Mensen bestaan U, zien en beleven U.

Mensen van vlees, van licht en gesteente,
Hard en van bloed, een vloed niet te stelpen,
Mensen uw volk, uw stad hier op aarde.

Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken,
Adem ons open, maak ons uw aarde,
Uw nieuwe hemel, vrede op aarde.

Ga naar de bovenkant