FAQ items aan het laden...
Liturgisch lied2021-03-23T11:44:34+00:00

Liturgisch lied – maart 2024

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘DE STEPPE ZAL BLOEIEN’

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

De steppe zal bloeien,

de steppe zal lachen en juichen.

De rotsen die staan

vanaf de dagen der schepping

staan vol water, maar dicht –

de rotsen gaan open.

Het water zal stromen,

het water zal tintelen stralen,

dorstigen komen en drinken.

De steppe zal drinken,

de steppe zal bloeien,

de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren

zij

Liturgisch lied – februari 2024

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

Het lied ‘Die zegt god te zijn’

Tekst: Huub Oosterhuis  Muziek: Bernard Huijbers/Antoine Oomen

Die zegt god te zijn

Laat hij te voorschijn komen,

Wat hebben wij aan een naam alleen

Laat hij opstaan, dat wij hem zien

Stem uit het vuur, wolk in de verte

Zijn niet genoeg

Voor deze aarde van scherven en rook

Waar ons geen leven gegund wordt.

Woorden en wonderen

Liturgisch lied – januari 2024

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘ALS MORGENROOD’

Tekst: Jannet Delver naar Hildegard von Bingen; muziek: Tom Löwenthal

Gij Eeuwige, gloeiend van liefde,

die vrienden maakt voor het leven,

die voordat alles was geschapen

uw enige als morgenrood dat voor de zon uitgaat, verwekte.

Roept Gij ons weg uit nood en bitterheid

en voert ons op de wegen van uw vreugde,

Hildegard von Bingen (1098-1179) heeft een groot aantal

Liturgisch lied – december 2023

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

KOM, ADEM ONS OPEN

Tekst: Sieds Prins; muziek: Tom Löwenthal

Laat onze woorden stijgen

voor uw gezicht als wierook.

Zie in ons het verlangen

een mens te zijn van U.

Kom, adem ons open.

Kom, adem ons open,

adem ons open.

Sommige liederen horen bij een bepaalde tijd van het jaar. Kerstliederen zijn daar een uitgesproken voorbeeld van. Bij Kerstmis lijkt het niet zozeer

Liturgisch lied – november 2023

Tour de Chant – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘LIED OM VRIJHEID’

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren

De mensen niet die wij nu angstig zijn –

Wij zaaiden bronnen uit in de woestijn

Wij oogsten zeeën zonder te vervaren.

Wij, tussen moed en wanhoop. Waarom weten

Wij wel wat leven is maar leven niet?

Soms gaan wij op de vleugels van een lied

En

Liturgisch lied – juli 2023

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

MOGE ONS VERSCHIJNEN

tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal

Moge ons voor waar verschijnen

die genoemd wordt zoon der mensen

die gezegd wordt dood maar levend

die gehoopt wordt mens voor allen

Moge ons verschijnen deze,

niet in droom, in stand van sterren,

niet als spiegelbeeld in water

maar in mensentaal van liefde.

In dit mensenbrood gebroken

levenskansen, recht voor allen,

in het drinken van de beker,

in

Liturgisch lied – juni 2023

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘ER IS NOG ZOMER’

tekst: Judith Herzberg; muziek: Geke Bruijning

Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
terwille was als iedereen
niet iedereen
op handen droeg.

‘Er is nog zomer’ is een gedicht van Judith Herzberg. Het is zeker niet geschreven met het oogmerk het in de liturgie te zingen, zoals dat

Liturgisch lied – april 2023

Tour de Chant – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘Wat in stilte bloeit’, tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,

onder de hete zon, op de akker,

heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,

dat wij elkaar verblijden en doen leven,

brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar die niets hebben, wie zal

Liturgisch lied – maart 2023

Tour de Chant – een lied onder de loep

Gerard Swüste

DAN ZAL IK LEVEN

tekst: Huub Oosterhuis  muziek: Bernard Huijbers / Antoine Oomen

Dan zal ik leven, dan zal ik leven.

Het zal in alle vroegte zijn, als toen.

De steen is weggerold.

Ik ben uit de grond opgestaan.

Mijn ogen kunnen het licht verdragen.

Ik loop en struikel niet.

Ik spreek en versta mijzelf.

Mensen komen mij tegemoet –

wij zijn in bekenden veranderd.

Dan

Liturgisch lied – feb 2023

Tour de Chant – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘GIJ WACHT OP ONS’

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers

Gij wacht op ons
totdat wij opengaan voor u.
Wij wachten op uw woord
dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem,
stem ons af op uw stem
op uw stilte.

Meestal beginnen we de viering met een stevig lied: we gaan allemaal staan en zingen dan uit volle borst ‘Zo maar

Liturgisch lied – jan 2023

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘ANDER, OUDER’

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

Ander, ouder, iemand in ons verborgen:

plotseling oplaaiend vuur van

visioenen, aanschijn der aarde vernieuwend.

Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare die ons

weten doet wat wij niet weten,

wat onmogelijk is bij mensen en goden.

Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij,

in onze handen

klemmen wij wichelroeden, spiegels en zwaarden.

En neer drukt ons droefheid om het gedane,

om niet

Liturgisch lied – november 2022

Tour de Chant – een lied onder de loep

Gerard Swüste

HET LIED ‘SCHEUR TOCH DE WOLKEN’

Tekst: Huub Oosterhuis; Muziek: O Heiland / bewerking: Bernard Huijbers

Scheur toch de wolken weg en kom.

Breek door de blinde muur en kom.

Doodsnacht regeert ons her en der.

De tijd is vol, uw naam is ver.

Een vloed van tranen komt tot U.

Bloed uit de aarde roept tot U.

Al uw verworpen kinderen staan

op

Liturgisch lied – oktober 2022

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘Magnificat’

Tekst: Jannet Delver  Muziek: Tom Löwenthal

Wij prijzen om wat is gebeurd jou gelukkig,

Bevrijding, vervulling, hoezeer leeft dit Woord.

Met hart en ziel juich ik om God mijn bevrijder,

Want Deze had oog voor mijn kwetsbaar bestaan.

Van nu af prijzen mij alle geslachten

Om wat is gedaan door de kracht van die Naam.

Barmhartig en heilig voor ieder met eerbied

Gedenkt

Liturgisch lied – september 2022

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘EEN SCHOOT VAN ONTFERMING’

tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

Een schoot van ontferming is onze God.

Hij heeft ons gezocht en gezien

zoals de opgaande zon aan de hemel.

Hij is ons verschenen toen wij in

duisternis waren, in schaduw van dood.

Hij zal onze voeten richten

op de weg van de vrede.

In het Verzameld Liedboek staat onder dit lied met kleine

Liturgisch lied – augustus 2022

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘OM WARMTE’

Tekst: Huub Oosterhuis  Muziek: Wilfred Kemp

Om warmte gaan wij een leven

Gaan wij over de zee

Vliegen wij langs de hemel,

Om iemand gaan wij een leven

Met licht en met donker mee

Vogeltje van de bergen,|

Waar gaat de tocht naar toe?

Om warmte wil ik zwerven

En komen naar iemand toe.

Om zachtheid gaan wij een leven

Gaan wij onder de nacht,

Kruipen

Liturgisch lied – juli 2022

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

Het lied “Die om mij smeekt”

– tekst Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal

Die om mij smeekt

Die ik heb afgeweerd

Zolang ik kon.

Die mij niet sleurde, niet duwde, maar wenkte

Over uw drempel.

Die de sluier van mijn angst

Niet scheurde, maar optilde.

Die met enkel uw stem mij zo vermurwde

Dat ik wilde.

Die om mij smeekt

Die ik heb afgeweerd

Zolang ik kon.

Ooit door

Liturgisch lied – juni 2022

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘ZEVENMAAL – gehoord in psalmen’

tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers

Zevenmaal, zevenmaal,

zevenmaal opnieuw geboren

kleingekregen uitgeworpen

wordt een mens om mens te worden.

Zeventig maal zeven bomen

zullen bloeien waar wij wonen,

licht zal op het water stromen,

licht zal op het water stromen.

Zevenmaal, zevenmaal,

zevenmaal opnieuw geboren

kleingekregen uitgeworpen

wordt een mens om mens te worden.

Ik ben niet zo’n rekenwonder en zeker de bijbelse

Liturgisch lied – mei 2022

Tour de Chant – een lied onder de loep

Gerard Swüste

HOOR. MAAR IK KAN NIET HOREN.

tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

Hoor. Maar ik kan niet horen.

Mijn oren dichtgestopt.

Mijn adem opgekropt.

Mijn hart van leegte zwaar.

Ik ben nog niet geboren.

Ik ben niet ik. Niet waar.

Hoor. Maar ik wil niet horen.

Zou ik uw woord verstaan,

Ik moest uw wegen gaan,

U volgen hier en nu.

Ik durf niet zijn geboren

En leven

Liturgisch lied – april 2022

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘UIT UW HEMEL ZONDER GRENZEN’

tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Floris van der Putt

Uit uw hemel zonder grenzen

komt Gij tastend aan het licht,

met een naam en een gezicht,

even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen,

als een schaduw die verblindt,

onnaspeurbaar als de wind

die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen

als een ster gaat Gij

Liturgisch lied – maart 2022

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

Het lied “Gij zijt voorbijgegaan”

tekst Huub Oosterhuis; muziek: Jean Tabourot

Gij zijt voorbijgegaan, een steekvlam in de nacht,

De vonken van uw naam zijn ogen in ons hart.

In flarden hangt uw woord om onze wereld heen,

Wij leven in U voort, wij zijn met U bekleed.

Gij zijt voorbijgegaan, een voetspoor in de zee,

Gij zijt te ver gegaan ,

Liturgisch lied – februari 2022

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘HET LIED VAN DE MENSENZOON’

Beeld en gelijkenis van Hem die leeft
Een mensenzoon
Heeft hij geen macht begeerd, geen aanzien,
Als een god
En heeft zich niet aan de gestalte
Dezer wereld onderworpen.
Heeft niet roofzuchtig voor zichzelf geleefd
Maar zich ontdaan van zijn bezit
En is de weg gegaan die langs de zelfkant voert,
Het duister in
En is niet halverwege omgekeerd
Maar heel de

Liturgisch lied – januari 2022

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘DE DISGENOTEN’

Tekst: Ida Gerhardt Muziek: Tom Löwenthal

Het simpele gerei,
het brood dat is gesneden,
de stilte, de gebeden.
Want de avond is nabij.

Uit tranen en uit pijn
dit samenzijn verkregen:
bij sober brood de zegen
twee in uw naam te zijn.

Waar aan de witte dis
uw teken wordt beleden
verschijnt Gij: ‘U zij vrede’,
gij

Liturgisch lied – december 2021

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘LIED AAN HET LICHT’

Tekst: Huub Oosterhuis  Muziek: Antoine Oomen

Licht dat ons aanstoot in de morgen

Voortijdig licht waarin wij staan.

Koud, één voor één en ongeborgen,

Licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

Zo zwaar en droevig als wij zijn

Niet uit elkaars genade vallen

En doelloos en onvindbaar zijn.

Licht van mijn stad de stedehouder,

Aanhoudend licht

Liturgisch lied – november 2021

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

ZOALS EEN HERT – BEURTZANG UIT PSALM 42

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers

refrein: Zoals een hert reikhalst naar levend water,

dorst ik naar God, de levende God.

  1. Ik ben zielsbedroefd, ik denk aan U.

Al uw brandingen beuken mij, golven slaan over mij heen.

  1. Levende God, mijn rots, hebt Gij mij vergeten,

waarom loop ik er haveloos

Liturgisch lied – oktober 2021

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘GEZEGEND DE ONZIENLIJKE’

Tekst: Huub Oosterhuis  Muziek: Bernard Huijbers

Gezegend de onzienlijke

Gezegend de verborgene

Gezegend de levende

Dag liefde die dorstig maakt

Licht dat ziende maakt.

Gezegend mensen die goed zijn

De hand die niet slaat

De mond die niet verraadt

De vriend die zijn vriend niet verloochent.

Gezegend zij de vrouw voor de man

En de man voor de vrouw

En oud voor jong en sterk

Liturgisch lied – september 2021

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘ONZE HULP IN DE NAAM – Psalm 121:2’

Tekst: Huub Oosterhuis Muziek: Tom Löwenthal

Onze hulp in de naam

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die trouw blijft tot in lengte van dagen.

Die sprak ‘er zij licht’,

die zag dat het goed was

die nooit laat varen het werk van zijn handen.

‘Onze hulp is in de naam van de Heer’. Dat

Liturgisch lied – augustus 2021

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘BLIJF NIET STAREN’

Tekst: Huub Oosterhuis Muziek: Bernard Huijbers

Blijf niet staren op wat vroeger was.

Sta niet stil in het verleden.

Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen.

Het is al begonnen, merk je het niet?

Het lied Blijf niet staren is genomen uit Jesaia 43:18 en 19. Jesaia trad als profeet op tussen 750 en 700 v. Chr. Dat

Liturgisch lied – juli 2021

TOUR DE CHANT – een lied onder de loep

Gerard Swüste

‘DAT WIJ VOLSTROMEN’

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers

Dat wij volstromen

met levensadem
en schreeuwen
eindelijk geboren.

Dat wij volstromen
met levensadem
en lachen
eindelijk geboren.

Dat wij volstromen
met levensadem
en weten
eindelijk geboren.

Drie coupletten, ja alweer drie. En ze zijn vrijwel hetzelfde. Eén woord verandert. Dat gebeurt steeds in de derde regel. ‘Schreeuwen’, ‘lachen’, ‘weten’. Daarmee is het thema van de afzonderlijke coupletten weergegeven. Het

Liturgisch lied – juni 2021

Tour de Chant – een lied onder de loep

Gerard Swüste

HOE VER TE GAAN?

tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn?
Nooit meer gebaande.
Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee, drieduizend.

Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar.
Kreupelen, blinden.
Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft.

De zon zal hen niet steken overdag.
Bij nacht de maan niet.
Zij stoten zich aan stenen.

Liturgisch lied – mei 2021

Tour de Chant – een lied onder de loep

Gerard Swüste

HERSCHEP ONS HART

tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal

Herschep ons hart, heradem ons verstand,
Dat wij elkaar behoeden en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente.
Wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg U niet,
Verberg U niet.

Een korte tekst. Een openingslied, een openingsgebed. In sommige uitgaven wordt verwezen naar een tekst uit

Liturgisch lied – april 2021

Tour de Chant – een lied onder de loep

Gerard Swüste

HET LIED ‘VRIENDELIJK LICHT’

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij

Liturgisch lied – maart 2021

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.

Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden, hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Een, brood om te weten
dat

Liturgisch lied – februari 2021

Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven,
Sprekend nabij, de stilte verwacht U,
Mensen bestaan U, zien en beleven U.

Mensen van vlees, van licht en gesteente,
Hard en van bloed, een vloed niet te stelpen,
Mensen uw volk, uw stad hier op aarde.

Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken,
Adem ons open, maak ons uw aarde,
Uw nieuwe hemel, vrede op aarde.

Ga naar de bovenkant