Adresgegevens

Rijnstraat 109 hs
1079 HA  Amsterdam

E: info@pleinvansiena.nl
T: 020 442 20 09

Voor alles graag tijdige aanmelding bij:
Sandra Lindeman.

Betaling graag op bankrekening NL72 RABO 0143 869 450
t.n.v. Plein van Siena, o.v.v. cursusnaam.

Alles vindt plaats op: Rijnstraat 109 hs, tenzij anders aangegeven.
Bij geringe deelname kan een activiteit worden geannuleerd.

E-mail