Adresgegevens

Rijnstraat 109 hs
1079 HA  Amsterdam

E: info@pleinvansiena.nl
T: 020 442 20 09

Openingstijden winkel:

Dinsdag                              16:00-17:30 Kloostertafel
Donderdag                         13:00-17:30
Zaterdag                             12:00-17:00

Voor alle cursussen graag tijdig aanmelden, uiterlijk drie dagen voor de cursus begint, per mail: info@pleinvansiena.nl of tel: 020-4422009

Betaling graag op bankrekening NL72 RABO 0143 869 450
t.n.v. Plein van Siena, o.v.v. cursusnaam.

Alles vindt plaats op: Rijnstraat 109 hs, tenzij anders aangegeven.
Bij geringe deelname kan een activiteit worden geannuleerd.

E-mail