Laden Evenementen

VERVOLG GESPREKSMIDDAG OVER DE SYNODE

Er is iets unieks gaande. Paus Franciscus nodigt alle katholieken wereldwijd uit om actief mee te denken over de hervorming van de kerk.

Bij de opening van de huidige synode bad hij: “Kom, Heilige Geest … verlos ons ervan een museumkerk te worden, mooi maar zwijgzaam, met veel verleden en weinig toekomst.”

In een wereldwijde synode wordt iedereen opgeroepen om komende tijd na te denken over o.a. de positie van de leken in de kerk, meer zeggenschap, en over de vraag hoe wij een meer inclusieve kerk kunnen worden. Daarmee doelt hij o.m. ook op de positie van vrouwen in de kerk.

De paus erkent de frustratie en het ongeduld van mensen die vaak aan de rand van de kerk staan.

 

open gespreksmiddag over de synode

Zaterdag 5 maart a.s. van 14:00 – 16:00

Locatie: in de pastorie van de Vredeskerk, Pijnackerstraat 9, 1072 JS.

Wat kan onze bijdrage zijn aan de kerk? Welk geluid laten wij horen aan Rome? Is er toekomst voor een evenwichtige en uitnodigende kerk voor mannen en vrouwen? Daar willen wij samen tijdens deze middag over nadenken. De uitkomst van deze bijeenkomst wordt meegegeven naar Rome voor het vervolg van het synodale proces.

 

 

Ga naar de bovenkant