PLEIN VAN SIENA PRIJSVRAAG

Logo

Plein van Siena Prijsvraag

Het bezinningscentrum Plein van Siena in Amsterdam looft een prijs van €1500 uit voor een BA of MA onderzoek binnen theologie levensbeschouwing. De prijs zal uitgereikt worden aan onderzoek naar vernieuwende vormen van levensbeschouwelijke – en geloofscommunicatie, onderzoek dat Plein van Siena helpt het beleid voor de toekomst verder te ontwikkelen.

Toelichting
Het Plein van Siena is een centrum voor spiritualiteit, bezinning en ontmoeting in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Plein van Siena is een initiatief van de parochie Sint Thomas van Aquino en wordt gedragen door de Nederlandse Provincie van de orde van de Dominicanen. In 2016 bestaat de orde van de Dominicanen 800 jaar. De Plein van Siena prijsvraag is één van de initiatieven in het kader van dit eeuwfeest. Belangrijk aandachtspunt van Dominicus was in zijn tijd het ontwikkelen van nieuwe vormen van evangelisatie en geloofsverkondiging. In deze geest zoeken wij, de initiatiefnemers van Plein van Siena, ook vandaag naar vormen van geloofscommunicatie gericht op de toekomst.
De initiatiefnemers van Plein van Siena gaan er van uit dat elke mens zoekt en verlangt naar zin en betekenis en dat zin en betekenis een religieuze dimensie hebben. Daarbij zijn wij er van overtuigd dat de verkondiging van het evangelie het verlangen van mensen aanspreekt en opent voor Gods Koninkrijk. De vraag is welke mogelijkheden van verkondiging en communicatie daarvoor vandaag het meest geëigend zijn.
De parochie Sint Thomas van Aquino heeft Plein van Siena willen oprichten met het oog op de doelgroep van dertigers en veertigers. Deze generatie lijkt over het algemeen niet meer aangesproken te worden door de traditionele kerk – en parochiestructuur. Onze vraag is daarom: hoe dan wel?

Doelstellingen van Plein van Siena zijn:
Reflectie op de hedendaagse cultuur.
De ontwikkeling van mensen verbinden met noties als zorg, gerechtigheid en verzoening.
Stimuleren van communicatie over de religieuze dimensie van het dagelijkse leven en het zoeken naar het heilige.
Stimuleren van het levensbeschouwelijk gesprek.

Het prijswinnende onderzoek zal onderzoek zijn dat ons helpt deze doelstellingen te realiseren.
Zie voor verdere informatie over Plein van Siena de website: www.pleinvansiena.nl

Deelname

Deelnemers kunnen hun onderzoek inzenden tot 1 juni 2017 aan Plein van Siena, Rijnstraat 109 hs, 1079HS Amsterdam,  info@pleinvansiena.nl, ter attentie van Sandra Lindeman, coördinator.

De juryvoorzitter is René Dinklo o.p. provinciaal van de Dominicanen Nederland en bestaat uit deskundigen op het gebied van levensbeschouwelijke communicatie.

Voor verdere informatie: Marieke Maes, voorzitter programmaraad Plein van Siena. mariekemaes@xs4all.nl.