De schilder-theoloog: waar geloofde Rembrandt in?


Book Tickets

De schilder-theoloog: waar geloofde Rembrandt in?

Rembrandt was voorbestemd om theologie te gaan studeren, maar verkoos een opleiding tot kunstenaar. Zijn vooropleiding, de Latijnse School in het rechtzinnige Leiden, verschafte hem wel een theologische basis van waaruit hij zijn interpretaties van zowel Bijbelse vraagstukken als de 17e-eeuwse  verhouding tussen kerk en staat, tussen preciezen en rekkelijken en tussen goed en kwaad kon maken in schilderijen, tekeningen en etsen. Met evenveel recht en inzicht als een dominee….

Deze lezing maakt deel uit van de cursus kunstgeschiedenis die Michel Didier van 27 september tot 20 december 2019 geeft in het Plein van Siena op vrijdag van 12:15-14:15

Voor meer informatie: www.tijdruimte.nl/cursus en 06-24217678

Michel Didier
Wanneer: vrij 20 dec
Tijd: 12:15
Kosten: € 17,-