Het Gregoriaans en de toepassing ervan in deze tijd

Het Gregoriaans is een éénstemmig liturgisch gezang uit de Rooms Katholieke Kerk, ontstaan in de 9e eeuw. Door de invoering van de volkstaal is het gregoriaans grotendeels vervangen door Nederlandstalige liturgische muziek.

Dionne Brussee is als historicus afgestudeerd op de vernieuwing van het kerklied binnen de katholieke kerk in Nederland na het 2e VC en heeft de overgang onderzocht van het Latijn en de Gregoriaanse zang naar de Nederlandstalige liturgische muziek en zo kennis gemaakt met deze Gregoriaanse gezangen. Daarnaast zong ze zelf 5 jaar in een vrouwen Schola in Amsterdam.

In deze lezing zal Dionne iets vertellen over het ontstaan en de ontwikkeling van deze oude liturgische zangstijl en een aantal gezangen laten horen. Ook is er ruimte voor gesprek en het uitwisseling van ervaringen met het Gregoriaans. 

Begeleiding: Dionne Polet-Brussee
Wanneer: wo 17 juni
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,- 

Betaling graag op bankrek.  NL 72 RABO 0143 8694 50 t.n.v. Plein van Siena, o.v.v. cursusnaam.

Reserveren is verplicht: info@pleinvansiena.nl of 0640203577

Plein van Siena houdt zich strikt aan de maatregelen van het RIVM w.o. de anderhalve meter maatregel.