Franciscus van Assisi en Thomas van Aquino in de opera

In 1983 ging een bijzondere opera in première: Saint François d’Assise van de grote Franse componist Olivier Messiaen. In zijn opera laat de componist de levensweg van Franciscus zien als een groei in leven met Gods genade. De componist had een voorliefde voor de theologie van de grote theoloog en Dominicaan Thomas van Aquino. En zijn theologie ligt mede ten grondslag aan de opera. Rob Polet studeerde af in de theologie met een masterscriptie over de opera en onderzocht de verbanden tussen genadetheologie van Thomas en het leven van Franciscus zoals dit in de opera wordt verklankt en verbeeld.

Wat hebben beroemde verhalen over Franciscus als de kus aan de melaatse en de preek tot de vogels met genade te maken? Op deze avond zult u kennis maken met het begrip van ‘genade’ bij Thomas van Aquino, en met de opera van Messiaen. Er zal duidelijk worden dat genade als een kracht die een mens naar God toe beweegt, de rode draad vormt voor de geestelijke ontwikkeling van Franciscus in de opera. En natuurlijk gaan we ook kijken en luisteren naar enkele fragmenten uit de opera.

Begeleiding: Rob Polet
Wanneer: do 24 sep
Tijd: 19:30
Kosten: € 9,-

ling graag op bankrek.  NL 72 RABO 0143 8694 50 t.n.v. Plein van Siena, o.v.v. cursusnaam.

Reserveren is verplicht: info@pleinvansiena.nl of 0640203577

Plein van Siena houdt zich strikt aan de maatregelen van het RIVM w.o. de anderhalve meter maatregel.