Adres

PLEIN VAN SIENA

Rijnstraat 109 hs
1079 HA  Amsterdam

website: www@pleinvansiena.nl

info@pleinvansiena.nl
Tel: 020 – 4422009

Voor alles graag tijdige aanmelding bij Sandra Lindeman.

Betaling graag op bankrek, NL 72 RABO 0143869450 t.n.v. Plein van Siena, o.v.v. curcusnaam.
Alles vindt plaats op: Rijnstraat 109 hs, tenzij anders aangegeven. Bij geringe deelname kan een activiteit worden geannuleerd.

Info via: info@pleinvansiena,nl of tel: 020 – 4422009