Begeleiders

Jan Engelen: theoloog, tot 2007 docent catechese, hoofdredacteur Kerugma
Antoinette van Gurp: geestelijk begeleidster
Marieke Maes: theologe en filosofe, docente in het hoger onderwijs
Renske te Witt: dansdocente
Gerard Sw├╝ste: theoloog en journalist. Werkte bij radio-KRO. Preekt in de Dominicusgemeente
Nelia Langeveld: Nelia Langeveld, iconenschilder. Leerling bij Jan Verdonk
Han Hoogakker: oud-pastoraal werker
Gerard van Halsema: musicus en muziekwetenschapper
Willem Jan Otten: dichter en schrijver van romans, toneel en essays
Ben Vedder: emeritus hoogleraar wijsbegeerte Radboud Universiteit Nijmegen
Piet Hoogeveen: oud-docent theologie en kerkgeschiedenis. Daarnaast werkte hij o.a. voor de KRO, het bisdom Haarlem Amsterdam en het Interuniversitair instituut voor Missiologie en Oecumene te Utrecht.
Janneke Viegers: beeldend kunstenaar
Angela Fabriek: bestuurslid Plein van Siena