Voor alles graag tijdige aanmelding bij Sandra Lindeman.

Betaling graag op bankrek. NL 72 RABO 0143869450 t.n.v. Plein van Siena, o.v.v. cursusnaam. Alles vindt plaats op: Rijnstraat 109 hs tenzij anders aangegeven. Bij te geringe deelname kan een activiteit worden geannuleerd.

Info via: info@pleinvansiena.nl of tel. 020-4422009.