Plein van Siena

Plein van Siena is een centrum voor studie, bezinning, ontmoeting en spiritualiteit in de Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid. Plein van Siena is een initiatief van Thomas van Aquino parochie en staat in de traditie van de orde van de Dominicanen. De naam geeft de sfeer aan die wij willen uitstralen: broederlijk en zusterlijk, open, uitnodigend, veilig en feestelijk, geheel in de geest van Dominicus, Catharina van Siena en Thomas van Aquino.

 Wij organiseren diverse activiteiten, zoals cursussen, workshops en andere bijeenkomsten rond geloven, denken, aanvoelen, inzien, vermoeden en verstaan, rond cultuur en expressie, filosofie, theologie en humaniteit.

Elke derde donderdag van de maand bieden wij een lunchconcert aan. Studenten van het Amsterdams Conservatorium bieden u hoogwaardige en verrassende concerten. Regelmatig presenteren wij exposities van hedendaagse beeldende kunstenaars.

Gehuisvest in hetzelfde pand Rijnstraat 109: De winkel van de Thomas van Aquino parochie.

Er zijn:  Nieuwe en antiquarische religieuze boeken, kaarsen, kaarten en derde wereldproducten. Zoekt u iets speciaals: wij gaan voor u op zoek.

U bent welkom:
Di t/m vrij: 13u. – 17.30u.
Zat.: 12u. – 17u

Jewish artsalon

https://jewishartsalon.org/2018/04/20/call-for-art-spinoza-the-marrano-of-reason/

CALL FOR ART: SPINOZA, MARRANO OF REASON

During the month of March 2019 the Jewish Art Salon will exhibit artworks by its members at two venues in the center of Amsterdam, The Netherlands: the Amstelkerk and Plein van Siena. The Amstelkerk’s exquisite gallery and community center is a well-known and much visited site. The Plein van Siena is a venue centered around culture and spirituality.

Plein van Siena:

“Square of Siena”  is a center for study, reflection, encounter and spirituality in Amsterdam-Zuid. It is an initiative of Thomas Aquinas parish, and the name indicates the atmosphere they want to emulate: open, inviting, safe, in the spirit of Dominicus, Catherine of Siena and Thomas Aquinas.
 
They regularly present exhibitions of contemporary visual artists. The center organizes various activities, such as workshops and other meetings  about culture and expression, philosophy, theology and humanity. Every third Thursday of the month they offer a lunch concert by students of the Amsterdam Conservatory.
 

Lunchconcert

Iedere derde donderdag van de maand is er bij Plein van Siena een lunchconcert door talentvolle musici. In het algemeen gaat het om studenten van het Conservatorium van Amsterdam. 

Op 18 oktober treden op het Lotami trio: Beatrice Miniaci (fluit), Phoebe Tarleton (viool), Franscisco López (cello).

Begeleiding: Marieke Maes
Wanneer: do 18 okt, 15 nov, 20 dec
Tijd: 12:30 – 13:15
Kosten: vrije bijdrage
 

Aleksei von Jawlenskij: mystiek

(Gemeentemuseum Den Haag 29 sep t/m 27 jan)

De Russische edelman Aleksei Jawlenskij emigreerde voor de Eerste Wereldoorlog naar München, waar hij zijn landgenoot Kandinskij tegen het lijf liep en met hem en een paar gelijkgezinden een alternatieve kunstenaarsvereniging oprichtte, die ze na een paar jaar verruilden voor een nog hoger gestemde idealistische groep die bekend staat als Der Blaue Reiter. Vanwege zijn ‘vijandelijke’ nationaliteit moest hij Duitsland in 1914 verlaten en onder de indruk van het zinloze geweld nam hij zijn toevlucht tot traditionele Russische waarden: zijn intieme en steeds abstractere ‘meditaties’ zijn gezichten van heiligen en van Christus, geïnspireerd op iconen maar uiteindelijk bestaande uit enkele horizontale en verticale lijnen.

Begeleiding: Michel Didier
wanneer: vrij 19 okt
Tijd: 12:15
Kosten: € 16,-

Filmgesprek met vriendenkring

Filmgesprek met de vriendenkring: sinds een aantal jaren vertonen wij films en gaan daarover in gesprek in Plein van Siena. Met veel plezier laten wij van september tot en met november de laatste vrijdag van de maand een film zien en op vrijdag 21 december. Vanaf 19.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. De film start om 19.30 uur. Na afloop van de film  is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje. 

Begeleiding: Olga de Vries
Wanneer: vrij 26 okt; 30 nov, 21 dec
Tijd: 19:30
Kosten: vrije bijdrage

Zondagmiddagconcert

Op zondag 28 oktober om 15.00 wordt een concert  gegeven door Una Cintina, orgel en Laila Neuman, sopraan. Muziek van G. F. Handel, J. S. Bach, F. Schubert en anderen. Na afloop wordt een feestelijk glas aangeboden.

Laila Neuman

Una Cintina

Zin in ouder worden

Onder de titel ‘Zin in ouder worden’ gaan we deze avond in op de positieve, aantrekkelijke kanten van ouder worden. Misschien denkt u: Hoe is dat mogelijk? Hoe kan het dat je er zin in hebt om ouder te worden? En wat is eigenlijk de zin van oud zijn?

Als er in de kranten of op tv aandacht aan ouderen in onze samenleving wordt besteed, is dat meestal nogal negatief. Het gaat dan bijvoorbeeld over de hoge kosten van de gezondheidszorg of over eenzaamheid. De invloed van deze negatieve beeldvorming op ouder wordende mensen zelf mogen we niet onderschatten, zo hebben verschillende onderzoeken laten zien. Het is slecht voor de eigenwaarde van mensen, en ook voor hun gezondheid.

Vergeten wordt, dat de latere levensfasen mensen juist veel voordelen bieden, zoals meer tijd voor allerlei activiteiten, meer stilstaan bij wat voor jou belangrijk en betekenisvol is, meer zelfbewust zijn, gemakkelijker nee kunnen zeggen, gebruik maken van je lange levenservaring, enz., enz.. En tot op hoge leeftijd beschikken mensen over een groot aanpassingsvermogen en zijn ze goed in staat om bij tegenslagen in hun leven een nieuwe balans te vinden, om zich daar goed bij te (blijven) voelen, en om zin in hun leven te (blijven) ervaren. Natuurlijk zijn er ook mensen die daar wat minder goed toe in staat zijn, of die periodes hebben waarin dat wat minder soepel gaat. Maar over het algemeen is de veerkracht groot. Daarom op deze avond aandacht voor de positieve kanten van het ouder worden en voor de mogelijkheden voor een zinvolle latere levensfase. We willen graag een uitwisseling van ervaringen onder de deelnemers, we kunnen immers veel leren van elkaar.

Begeleiding: Yolande Kuin
Wanneer:  ma 29 okt
Tijd: 20:00
Kosten: € 9,-